by Irmglobe_1955 Irmglobe_1955
Table Of Contents:
 • 39 Dars (Gebat Ki Nhosat Aur Ezab)
 • Gebat Ka Azab
 • Gebat Chorne Ka Tareeka
 • Gebat Ka Kafara
 • Gebat Krne Ka Jawaz
 • 40 Dars (Chugal Khori Ki Nahosat Aur Azab)
 • 41 dars (Badghumani Ki Nahosat Aur Azab)

 • Read this book in Pdf format
  Download this book in Pdf format
  Download (2725 downloads)