by Irmglobe_1955 Irmglobe_1955

Namaz Ki Azmat-o-Shan Aur Inamaat-o-Ajar (26-02-2016)

Download (479 downloads)
by Irmglobe_1955 Irmglobe_1955

Namaz Mey Susti Aur Na Parhney Ki Sazaaen (05-02-2016)

Download (1853 downloads)
by Irmglobe_1955 Irmglobe_1955

Namaz Ka Ajar-o-Sawab Aur Bey Namazi Ki Waeed (29-01-2016)

Download (398 downloads)