by Irmglobe_1955 Irmglobe_1955

Namaz Ki Azmat-o-Shan Aur Inamaat-o-Ajar (26-02-2016)

Download (313 downloads)
by Irmglobe_1955 Irmglobe_1955

Namaz Mey Susti Aur Na Parhney Ki Sazaaen (05-02-2016)

Download (1711 downloads)
by Irmglobe_1955 Irmglobe_1955

Namaz Ka Ajar-o-Sawab Aur Bey Namazi Ki Waeed (29-01-2016)

Download (258 downloads)