by Irmglobe_1955 Irmglobe_1955

Dukh-o-Takaaleef Pr Sabar Aur Ajar (28-01-2018)

Download (304 downloads)
by Irmglobe_1955 Irmglobe_1955

Jahannam Sai Nijat Naiki Ka Hukum Aur Burai Sai Rookney Mein Hai (26-01-2018)

Download (310 downloads)
by Irmglobe_1955 Irmglobe_1955

Nazar Ki Hifzat Aur Bad Nazri Ki Waeed (26-01-2018)

Download (304 downloads)
by Irmglobe_1955 Irmglobe_1955

Hazrat Usman(R.A) Ki Fazeelat O Muqam 17-10-14

Hazrat Usman R.A Ki Fazeelat O Muqam (10050 downloads)
by Irmglobe_1955 Irmglobe_1955

Hazrat Umar Farooq (R.A) Ki Fazeelat Aur Muqam (17-10-2014)

Download Option  : HAZRAT_UMAR_R.ANHO_KI_FAZILAT_O_MAQAM (980 downloads)